Algemene voorwaarden - Xclusive Gym Haarlem | Personal Training | Sportschool | Gratis Proefles
loader image

Tijdelijk maar €9.95 voor het afnemen van een meting

Algemene voorwaarden

 1. Een overeenkomst is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 2. Het totaalbedrag voor deze overeenkomst dient vooruit, voor de aanvang van de eerste training in zijn geheel te zijn voldaan. Verlenging van de overeenkomst dient te worden betaald voor de eerstvolgende training.
 3. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij Xclusive Gym hebben wij plaats voor u gereserveerd in de agenda. Plotseling ontstane ruimte kan niet meer worden ingevuld, waardoor de tijd verloren gaat. Bij te late afzegging of niet verschijnen van de klant wordt de afspraak voor personal training, groep les of vrij trainen behandeld alsof deze gewoon heeft plaatsgevonden en verliest de klant daarmee het recht de afspraak later in te halen.
 4. Xclusive Gym behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval niet plaats.
 5. Is er sprake van een ernstige blessure, dan is het mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten, als u dit tijdig aangeeft bij Xclusive Gym. Als u geen contact met Xclusive Gym opneemt wordt er aangenomen dat u weer hersteld bent. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij `lichte klachten’ als vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk de trainingen voor langere tijd stop te zetten.
 6. In het geval dat Xclusive Gym als gevolg van overmacht tijdelijk zijn verplichting niet kan nakomen heeft hij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, zijn verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt duurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Xclusive Gym de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
 7. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen, zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Xclusive Gym.
 8. Xclusive Gym is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.
 9. De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
 10. Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen in de zaal te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.
 11. Reserveringen & betalingen.
  Om aan personal training, groep lessen en vrij trainen deel te nemen moet een lid credit of een All-Xclusive abonnement hebben. Credit is een betaalmiddel met een waarde van 5 euro. De minimale afname is 10 strippen. Strippen zijn 1 jaar geldig.
  De All-Xclusive abonnement kost 249 euro per maand en gaat via de Sepa betalingsregeling. Inhoud van de All-Xclusive zijn 4x personal training, 4x groepslessen en 4x maaltijden.